Avfall och återvinning

Avfallshanteringen i Hörby kommun sköts så som i Höör och Eslöv, av kommunägda MERAB, Mellanskånes renhållningsaktiebolag.

Hämtning och tömning av hushållssopor

Som underentreprenörer anlitar MERAB för närvarande Reno Norden för själva insamlingen av hushållssopor ute på fastigheterna. Ohlssons AB sköter hämtningen av avloppsslam.
 
Information om öppettider, placering av ditt avfallskärl, insamling, sortering, återvinning, taxor, kärl med mera hittar du på MERAB:s hemsida.

Återvinningsstationer

Papper, tidningar, pappförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glas samt batterier lämnas till återvinningsstationer som finns utplacerade i alla kommunens tätorter. På FTI´s hemsida kan du bland annat se en karta över var de är placerade.

Om du har synpunkter på tömning av behållare på eller städningen vid återvinningstationerna kan du antingen ringa till FTI eller fylla i ett formulär på deras hemsida. Du kan även kontakta Bygg & Miljö om du upplever att det inte hjälper att kontakta FTI.

Återvinningscentralen

Återvinningscentralen finns i Stövröd och är främst avsedd för grovavfall och farligt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. Småföretag kan också lämna visst avfall mot betalning. Personal finns tillhands för att svara på frågor och hjälpa till så att avfallet blir rätt sorterat.

Mer information om återvinningscentralen

Farligt avfall

Privatpersoner kan lämna farligt avfall kostnadsfritt på återvinningscentralen.

Företag får lämna farligt avfall endast till mottagare som har tillstånd. 

Information till hantering av farligt avfall för företag

Mer information

Föreskrifter om avfallshanteringen i Hörby kommun [Läs] (PDF 155 kb)

Kontakta oss
MERAB

Kundtjänst
Telefon: 0413-684 40

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Service
Telefon: 0200-880 311

Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415- 37 83 10