Energi- och klimatrådgivning

Som privatperson kan du få tips och råd om hur du kan minska dina el- och uppvärmningskostnader, investera i solceller, byta uppvärmningssystem, eller om du ska köpa eller bygga nytt hus. Privatpersoner kan besöka rådgivaren på kontoret eller få rådgivning via telefon eller e-post.

Till företag, organisationer och föreningar kan också platsbesök erbjudas. Under 2018 sker rådgivning till företag med stora värme- och kylanläggningar enligt ett EU-direktiv kallat EPBD2. Små och medelstora företag kan ansöka om stöd för energikartläggning. Läs mer på Energimyndighetens hemsida

I Hörby finns rådgivaren i kommunhuset på Ringsjövägen 4 säkrast på måndagar och tisdagar. Hörby, Höör och Sjöbo kommuner samarbetar om den kommunala energi- och klimatrådgivningen. För att besöka energirådgivaren är det säkrast att boka en tid först. Rådgivningen är kostnadsfri för alla.

För mer information och tips och råd, besök gärna hemsidan Energirådgivarna i Skåne.

Intresset för solceller är stort både hos privatpersoner och företag. Du kan få mer information om solceller och om bidrag till solceller på EnergimyndighetenSvensk Solenergi och Solar Region Skånes hemsidor. För lantbruks- och trädgårdsföretag finns stöd till olika typer av förnybar energi. Mer information om stödet på Jordbruksverkets hemsida.

I början av 2017 lanseras solkartan som är ett nytt webbaserat hjälpmedel för att beräkna solpotentialen för sin fastighets hustak. Solkartan är ett erbjudande till fastighetsägare i Hörby kommun och är ett samarbete med Kraftringen.

Energirådgivare
Anna-Karin Nilsgart
0415-37 83 03

E-post E-post