Miljöskydd

Miljöskyddskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i. Tillsyn och kontroll sköts i många fall av kommunen men du som privatperson kan också hjälpa till att skydda miljön gemom att göra medvetna val i din vardag.

Bygg & Miljö är den avdelning i Hörby kommun som kontrollerar att regler i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs. Det innebär tillsyn över företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, genom exempelvis utsläpp till mark, luft och vatten.

Bygg & Miljö har också tillsyn över hygieniska verksamheter som till exempel frisörer, men också över skolor, förskolor, hotell, idrottshallar och badanläggningar. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Miljön kan påverkas på många olika sätt. Och som privatperson kan du hjälpa till att skydda miljön genom att göra medvetna val i din vardag. Det kan handla om att tänka till när du till exempel köper kemikalier eller ska tvätta bilen.

Mer information

Svenska Naturskyddsföreningen

 

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10