Rapporter miljö- och hälsoskydd 

Här kan du läsa några av vårasenaste rapporter. Klicka på länken så kommer de att öppnas i ett nytt fönster.

2017-1 Tillsyn av kosmetiska produkter som riktar sig till barn [Läs] (pdf 440 kB)

2016-10 Tillsyn av strandskydd [Läs] (pdf 491 kB)

2015-1 Bekämpningsmedel i enskild dricksvattentäkt [Läs]  (pdf 688 kB)

2015-2 Hårfärgskoll 2014 [Läs]  (pdf 0 kB)

2015-3 Tillsyn icke-anmälningspliktiga hygienlokaler [Läs]  (pdf 452 kB)

2015-4 Tillsyn gruppboenden [Läs]  (pdf 396 kB)

2015-5 Tillsyn av bekämpningsmedel inom Jordbruket [Läs]  ( pdf 407 kB)

 

2014-1 Tillsyn hos frisersalonger 2013 [Läs]  (pdf 514 kB)

2013-2 Kemikalier i varor [Läs]  (pdf 916 kB)

2013-1 Fordonsverkstäder 2013 [Läs]  (pdf 784 kB)

2012-1Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln [Läs] (pdf 1,71 MB)

2011-1 Inventering av köldmedier i livsmedelsanläggningar [Läs] (pdf, 420 kB)

2010-7 Egenkontroll fastighetsägare [Läs]   (pdf 966 kB)

2010-6 Biogas i Hörby [Läs] (pdf 950 kB)

2010-5 Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk [Läs] (pdf 965 kB)

2010-4 Inventering av däckverkstäder [Läs] (pdf 128 kB)

2010-3 Inventering av åkerier [Läs] (pdf 112 kB)

2010-2 Avfall från verksamheter [Läs] (pdf 253 kB)

2010-1 Tillsyn av kemikalier i detaljhandeln [Läs] (pdf 165 kB)

 

2009-5 Inventering av PCB i byggnader [Läs] (140 kB)

2009-4 Återvinningsstationer [Läs]  (pdf 604 kB)

2009-3 Hygien i förskolan [Läs]  (pdf 265 kB)

2009-2 Naturvård i Hörby 2010 till 2014 [Läs] (pdf 892 kB)

2009-1 Tillsyn av tobak och folköl [Läs] (pdf 147 kB)

 

2007-3 Rengöringskontroll restaurang och storhushåll [Läs] (pdf, 89 kB)

2007-2 Dammar Kävlingeån [Läs] (pdf, 2,31 MB)

2007-1 Dammar Ringsjön [Läs] (pdf, 934 kB)

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 10