2017-09-14

”Vi hjälper människor tillbaka till arbete”

Roger Ivarsson är Hörby kommuns arbetsmarknadschef

Sedan i våras har Hörby kommun en ny arbetsmarknadsenhet. Målet är att hjälpa människor som halkat utanför eller aldrig lyckats ta sig in på arbetsmarknaden, tillbaka till arbete och ett självständigt liv.

- Att ha ett arbete och försörja sig själv och sin familj, är för många en förutsättning för ett värdigt liv där man kan utvecklas och må bra. Vinsten är stor, inte bara för den enskilde individen, utan också för samhället som får invånare som mår bra och inte är beroende av stöd och bidrag, säger Roger Ivarsson, Hörbys arbetsmarknadschef.

Arbetsmarknadsenheten har rivstartat och har redan igång en lång rad lyckade projekt, samtidigt som man jobbar långsiktigt.

I början av nästa år samlas arbetsmarknadsenheten i gemensamma lokaler på Slagtoftavägen 1, gamla Arbetsförmedlingen, i Hörby. Alla resurser samlas på samma plats och man får utrymme att arrangera träffar, utbildningar och föreläsningar för ungdomar och andra som behöver enhetens stöd.

- En idé är att bjuda in till Jobbtorg. Ett ställe dit arbetssökande kan gå för att träffa kompetent personal, ha möjlighet att låna datorer och där man kan få vägledning till exempel i hur man skriver en bra jobbansökan, hittar lämpliga utbildningar eller kanske kan coachas inför en jobbintervju, säger Roger Ivarsson.

Gymnasieutbildning viktigt

Arbetslösheten i Hörby låg i juli på 5,1 %, eller 480 personer, varav 265 var öppet arbetslösa. Övriga omfattas av någon form av åtgärd.

Arbetsmarknadsenheten har 55-60 personer inskrivna i åldrarna 16-64 år. Det är främst personer som är utförsäkrade från arbetslöshetskassa eller aldrig har haft ett arbete. Många har inte lyckats avsluta en utbildning.

- I Sverige är det A och O att genomföra gymnasiet för att kunna få ett arbete. Klyftorna ökar mellan dem som inte har gymnasiekompetens och de som klarat av utbildningen. Därför är det ett prioriterat mål för oss att få så många som möjligt att avsluta skolan.

Arbetsmarknadsenheten har direktkontakt med gymnasieskolorna. Om en elev som har sin bas i Hörby, signalerar att han eller hon tänker hoppa av skolan, får kommunen en signal och kan ta direktkontakt med eleven.

- Bara genom att förklara hur viktigt det är för framtiden att klara av gymnasiet och ge eleven råd och stöd, lyckas vi få många att ta nya tag och avsluta gymnasiet, säger Roger Ivarsson.

I vissa fall handlar det om att få ungdomar att först få grundskolekompetensen och sedan klara av gymnasiet. Folkhögskola kan vara en annan väg.

Extratjänster

Med hjälp av statliga pengar jobbar Hörby kommun mycket aktivt med så kallade extratjänster som är en framgångsrik väg att få in människor på arbetsmarknaden. Personer som varit utan arbete så länge att endast försörjningsstöd återstår, får en visstidsanställning i kommunen under minst ett och max två år. Det kan handla om arbeten i kommunen, ideell verksamhet eller företag med anknytning till kommunen. Arbetsuppgifterna är ofta inom vård och omsorg eller gata/park och fastighetsskötsel.

- Det är inte så lätt att ta sig tillbaka på egen hand. Naturligvis påverkas självförtroendet om man går arbetslös under lång tid och kanske inte är så van att ha kontakt med andra människor i sociala situationer. Genom extratjänsterna får de här personerna ett meningsfullt arbete, lön varje månad, arbetskamrater och inte minst ett betydligt bättre CV att visa upp när de söker sig vidare efter den här perioden, säger Roger Ivarsson.

Extratjänsterna beviljas av Arbetsförmedlingen och bekostas av staten. Kommunen hanterar tjänsterna, men betalar alltså inte deltagarnas löner.

Ungdomarna prioriteras

Hörby har dessutom fått 150 000 kronor av staten för att ta fram tre så kallade jobbspår som ska leda till att få fram fler kvalificerade barnskötare, undersköterskor samt teknisk personal inom gata/park. Områden där det är stor brist på arbetskraft.

Tanken är att använda extratjänsterna för att få fram kompetent personal.

- Det skulle till exempel kunna vara en nyanländ person som efter att ha gått igenom svenskundervisningen får en extratjänst med handledare under ett till två år. Därefter har han eller hon möjlighet att söka olika tjänster eller gå vidare till utbildning, förklarar Roger Ivarsson.

I Hörby kommun är ungdomarna prioriterade. I år sköts extra pengar till i budgeten så att alla ungdomar mellan 16 och 19 år som vill ha feriepraktik också fick jobb tre veckor över sommaren.

- Vårt mål är att inte bara jobba med att hjälpa dem som hamnat utanför systemet tillbaka, utan att kunna jobba förebyggande. Genom att sätta in resurser i tid behöver människor inte alls ner och vända längst ner på botten eller vara beroende av försörjningsstöd innan skyddsnätet vecklas ut, säger Roger Ivarsson.

  • Vill du veta mer om arbetsmarknadsenheten är du välkommen att kontakta arbetsmarknadschef Roger Ivarsson via e-post roger.ivarsson@horby.se eller kommunens växel 0415-37 80 00.
 
Dela på Facebook Tweet
Dela
Kontakta oss
Arbetsmarknadsenheten