2017-12-20

”Vi ska vara en av landets mest företagsvänliga kommuner”

”Vi är en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner och det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Hörby. Vi förenklar för företagen!”

Det säger visionen för Hörbys nya näringslivsstrategi 2017-2020 som antagits av kommunfullmäktige.

- Strategin har tagits fram i nära samarbete med våra företagare. Det finns en härlig energi och framåtanda i Hörby som våra engagerade företagare bidrar med, säger Hörby kommuns näringslivschef Karin Kroon Gunnarsson.

Läs hela Näringslivsstrategin här:
 

Strategin har tagits fram i nära samarbete med Hörby kommuns näringslivsråd där det finns en bred representation av såväl större som mindre företag, samt kommunens företagarföreningar.

Strategin fokuserar på fyra områden:

 

  • Kommunikation/dialog
  • Företagsservice
  • Entreprenörskap
  • Omvärld och tillväxt

För varje område bildas en fokusgrupp som består av företagare, politiker och representanter för kommunen. Grupperna får nära följa arbetet inom respektive området och välkomnas att komma med inspel om förändringar och förbättringar.

Såväl näringslivsrådet som företagarföreningarna och de politiska representanterna för socialdemokraterna, centern, miljöpartiet, liberalerna, kristdemokraterna, moderaterna och SPI ställer sig bakom strategin som tydligt pekar ut målen för Hörbys utveckling till en ännu mer företagsvänlig kommun.

- Det är naturligtvis viktigt att vi alla har samma syn och strävar mot samma mål. Vi vill alla Hörbys bästa, vilket borgar för ett brett och engagerat arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer.

- Våra företagare med dess arbetskraft är navet i Hörby. De bidrar genom med sitt engagemang för ett stärkt varumärke och ökad attraktion, vilket ger oss som ort oanade möjligheter att växa oss starka i Öresundsregionen.

 

Dela på Facebook Tweet
Dela