2018-04-10

Ambassadörer för tobaksfria ungdomar i Hörby

​Enligt mätningar har tobaksbruket bland Hörbys ungdomar generellt minskat. För att ytterligare få bukt med det, ger Hörby kommun fyra ungdomar, som avslutat första eller andra årskursen på gymnasiet, chansen till sommarjobb som ambassadörer för tobaksfria ungdomar, riktat till sjundeklassare i kommunen.

Minskad rökning - men inte tillräckligt

Enligt 2017 års mätningar har rökning bland högstadieelever minskat generellt. Skälet till det är det förebyggande arbete som kommunen har gjort. Caroline ambassadör 2.jpg
Minskningen är mycket positiv, men det finns mer att göra, enligt Caroline Johnsson, som arbetar på Förebyggande enheten i kommunen.

-Det finns forskning som visar att rökning är ingången till cannabis. Det har också visat sig en ökning av cannabisbruk, även om den är liten, säger hon.

För att ytterligare stärka det förebyggande arbetet har Hörby kommun gått med i Länsstyrelsen i Skånes program för tobaksfria ungdomar.

 

Sommarjobb – ambassadörer för tobaksfria ungdomar

Länsstyrelsen erbjöd Hörby kommun att ingå i programmet, vilket innebär att fyra ungdomar som avslutat första eller andra årskursen på gymnasiet, ska få möjlighet till sommarjobb som ambassadörer för tobaksfria ungdomar.

Under juni månad kommer de ungdomar som fått sommarjobb som ambassadörer, gå en utbildning genom Länsstyrelsens försorg. Utbildningen fokuserar på fyra områden som ambassadörerna ska jobba efter:

  • Begränsande –  det  är viktigt  begränsa tillgången till tobaksprodukter
  • Förebyggande – kunskap om effekter av tobak
  • Normförändrande – tobaksfritt ska vara den nya normen
  • Avvänjande – tillgång till hjälp att sluta använda tobak ska finnas för alla

Själva sommarjobbet innebär att ambassadörerna går utbildningen, därefter skapar en presentation som  föredras för föräldrar, politiker och andra intresserade. Ambassadörerna väljer också själva ut deltagare som de tror skulle kunna ha nytta av kunskaperna.

Därefter sker det preventiva arbetet hos kommunens sjundeklassare, under några dagar i början av hösten.

Totalt är sommarjobbet ungefär två och en halv vecka och sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne, Förebyggande enheten och Arbetsmarknadsenheten i Hörby.

- Jag tro att ungdomar lyssnar på ungdomar. Det mer värt att höra sådant från någon som en kan identifiera sig med, än från vuxna. Det får helt enkelt större genomslag och spridning, säger Caroline Johnsson.

 

 

Dela på Facebook Tweet
Dela