2017-12-18

Nu kan du tanka biogas i Hörby

Nu finns det nya möjligheter för dig att köra miljövänligt. Onsdagen den 20 december invigdes den nya gasmmacken i Hörby vid Tanka på Slagtoftavägen 60.

Biogasen är ett förnybart bränsle, med väldigt låga utsläpp av partiklar och kväveoxider, till skillnad från bensin och diesel.

Biogas i både Hörby och Höör

Gasstationen har byggts av energibolaget E.ON. En del av investeringen täcks av statliga bidrag från Naturvårdsverket, det så kallade Klimatklivet. Höör får också tillgång till en biogasstation.

Hörby kommun är med i uppropet ”100 % fossilbränslefritt 2020” vars mål är att erbjuda invånarna fler drivmedelsalternativ. Kommunen har också en fordonspolicy som förespråkar förnybar energi.

Fordonsflotta med biogas

Hörby kommun driver ett aktivt miljöarbete och har i en avsiktsförklaring beslutat om målsättningen att minst 50 % av kommunens fordonsflotta ska ställas om till biogas inom 3 års tid.

Det innebär att 2020 så kommer minst 40 av kommunens bilar att köra med biogas. Redan under 2018 kommer det första gasbilarna att rulla på gatorna. Hörby kommun verkar också för en omställning till biogasdrift av MERABs renhållningsfordon.

 

Dela på Facebook Tweet
Dela