2017-11-20

Byggnadsnämnden 16 november

På byggnadsnämndens sammanträde beslutades bland annat att godkänna granskningshandlingar för en detaljplanå byggnadsnämndens sammanträde beslutades bland annat att godkänna granskningshandlingar för en detaljplan för del av Häggenäs 2:8, samt fastigheterna Häggenäs 3:7 och 3:88 m.fl. (del av kvarteret Häggenäs) och att sända ut handlingarna på granskning. Det beslutades också att detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljökonsekvenser.

Detaljplan för granskning

Granskningsförslag till detaljplan för del av Häggenäs 2:8, samt fastigheterna Häggenäs 3:7 och 3:88 m.fl. (del av kvarteret Häggenäs) i Hörby kommun har tagits fram. Planområdet är beläget omkring 400 meter sydväst om Ludvigsborgs centrum. Syftet med planprövning är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse samt utbyggnad av en del av ett strategiskt gång- och cykelstråk genom Ludvigsborg. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under tiden augusti – september 2014.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.
 
Dela på Facebook Tweet
Dela