2018-01-30

Byggnadsnämnden 24 januari

På byggnadsnämndens sammanträde beslutades bland annat att lämna planuppdrag för upprättande av en detaljplan för Ludvigsborgs friskola, fastigheten Häggenäs 2:12, samt kommunägd fastighet Häggenäs 2:22 m.fl.
 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till ny- och ombyggnad av skolverksamheten inom fastigheten Häggenäs 2:12 samt säkerställa ytterligare mark för skoländamål inom fastigheten Häggenäs 2:22. Detaljplanearbetet anses kunna påbörjas under andra kvartalet 2018.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.
 
 
Dela på Facebook Tweet
 
 
Dela på Facebook Tweet
Dela