2018-04-30

Hörby bland Sveriges toppkommuner för sitt arbete med våldsutsatta kvinnor

​Hörby ligger på nionde plats på listan över Sveriges kommuner, som har mätbara mål och arbetar organiserat med våldsutsatta kvinnor. Det visar Riksförbundet för Sveriges tjej- och kvinnojourer, Unizons, granskning.

Unizons granskning 

Av tio har endast fyra kommuner mätbara mål för hur de ska arbeta med våldsutsatta kvinnor och  hälften av kommunerna har kunskap om hur många kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Det visar Unizons granskning av Sveriges kommuner.

Hörbys arbete med våldsutsatta kvinnor 

- Vi vet hur många kvinnor som utsätts för våld i nära relation, om man bortser från att det alltid finns mörkertal, säger Bahare Mohammadi Andersson, som är chef för familjefridsteamet.

Kvinnor som träffar familjefridsteamet får stöd, råd och hjälp med kontakt med polis och andra instanser. Om det krävs får kvinnorna stöd att ta sig ur relationen eller till säkert och skyddat boende om det behovet finns.

- Unizon är en viktig och pådrivande faktor för att vi ska nå framgång, säger Bahare Mohammadi Andersson som driver arbetet.

Familjefridsteamet

Familjefridsteamet arbetar också på samma sätt ifråga om hedersrelaterat våld och förtryck.Familjefridsteamet.jpg

Bahare Mohammadi Andersson har i många år arbetat med kvinnofridsfrågor och med hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är bland annat att kvinnor och barn som lever under någon form av våld eller förtryck ska få  rätt stöd och insatser samt skydd om det behövs.

- Det är en viktig uppgift för samhället, att skydda och värna om människor som är utsatta för våld och förtryck.

Mycket arbete och kunskap krävs för att kunna ge skydd åt utsatta

Under många år, har Bahare Mohammadi Andersson, utbildat andra och jobbat på att få en fungerande organisation. Det är ett framgångsrikt arbete som ger effekt.

- Om vi inte kan skydda dem som är utsatta, hur ska vi då kunna säga att vi har ett samhälle som finns till för alla? Det är självklart att vi ska göra allt vi kan för att förhindra och förebygga våld och förtryck så långt vi någonsin kan. Under tiden måste vi ge de utsatta allt skydd de behöver, säger Bahare med eftertryck.

Stolta men inte nöjda 

Bahare Mohammadi Andersson och hennes medarbetare i familjefridsteamet, Micaela Röding är båda stolta över det resultat som Hörby kommun har fått och över den fina placeringen.

- Men nöjd är jag inte. Så länge kvinnor mördas, våldtas och utsätts för våld och så länge barnen tvingas bevittna hur deras mammor förtrycks, misshandlas och kränks, så länge måste vi fortsätta med arbetet. Om det tar en evighet så gör det. Men vi kommer inte att ge upp, säger Bahare Mohammadi Andersson.

På frågan om hur vi ska komma framåt i samhället avseende kvinnors och barns utsatthet, svarar Bahare att det inte är möjligt att få ett samhälle fritt från våld, med mindre än att männen också förstår sin roll och visar respekt för kvinnors rätt till lika värde.

- Män måste lära sig att hantera sin ilska, bli bättre på att reflektera över sina egna beteenden och ta bättre hand om sitt känsloliv, säger Bahare Mohammadi Andersson.

 

Dela på Facebook Tweet
Dela