2018-04-09

Hörby har tagit emot alla anvisade nyanlända

​- Alla anvisade från Migrationsverket, har Hörby klarat av att hantera och ta emot. Samtliga har boende och är inne i etableringen. Det säger Bahare Mohammadi Andersson, chef för integrationssektionen i Hörby kommun.

Under 2015 och 2016 då den stora flyktingströmmen kom, tog det lång tid innan Hörby kunde ta emot de som anvisades till kommunen.
- Bostadsmarknaden var svår att bearbeta och dessutom hade vi inte förstått vidden av flyktingströmmens inverkan på vårt arbete.

2016 saknade kommunen möjlighet att ta emot någon av de anvisade. Men 2017 satte det fart och samtliga anvisade inklusive de som inte kommunen hade kunnat ta emot 2016, har nu fått boenden och är inne i etableringen. 2017 fick Hörby kommun 48 anvisningar och 2016 fick Hörby 15 anvisningar.
- En anvisning är en person, men i ett fåtal fall har det kommit en hel familj på anknytning till den anvisade personen, berättar Bahare Mohammadi Andersson.

Etablering innebär att de nyanlända har kontakter med integrationssamordnare, får samhällsorientering och svenskundervisning. Samtliga har fått boende i form av lägenheter eller rum i kollektivt boende.

Bahare Mohammadi Andersson är nöjd med utgången av det  arbete som hon och hennes medarbetare tillsammans med Kristina Cavetoft, chef för etableringsenheten och boendekoordinator, har utfört.
- Vi har satsat mycket på att vara ett gott exempel på hur en kommun kan lösa boende och integrationsuppgiften, för nyanlända, säger Bahare Mohammadi Andersson.

Hörby kommuns policy för boendelösningar till nyanlända som anvisas från migrationsverket, följs strikt.

Socialförvaltningen har förstahandskontrakt på lägenheter i Hörby. Dessa hyrs sedan ut i andrahand eller som tillfälliga boende. Andrahandskontrakten gäller i första hand i 24 månader, därefter skrivs det nytt hyreskontrakt för ytterligare 24 månader om inte individerna hittat eget till dess. Hyreskontrakten har 1 månads uppsägningstid för båda partnerna. Dock gäller hyreskontrakten i max i fyra år, men förhoppningen är att individerna efter 24 månader är aktuella för arbetsmarknaden och kan lösa boendet själva.

- Under tiden hjälper vi individerna att hitta sina egna permanenta boendelösningar. Vår strävan är att ge hjälp till självhjälp, säger Bahare Mohammadi Andersson.

 

Dela på Facebook Tweet
Dela