2018-02-26

Hörby inspirerar i Skånes kraftsamling för mer jämlik hälsa

Representanter för Hörby kommun var inspirationstalare på Kommunförbundet Skånes evenemang Skånskt knytkalas den 13 februari, en kraftsamling för en mer jämlik hälsa.

Det arrangerades för Skånes kommuner som är i full gång med jämställdhets-, jämlikhets- och likabehandlingsarbetet.

Madelaine Agosti, forskare och sektionschef för Folkhälsa i Hörby
kommun, talade om sina erfarenheter av folkhälsoarbetet, beskrivet som ”från sirapskänsla till ketchupeffekt”. Camilla Delblanco, skolkurator, presenterade i sin tur resultatet av samarbetet med Machofabriken, som ger metodstöd för att arbeta med jämställdhet mellan unga.

Madelaine Agosti och Camilla Delblanco Folkhälsa.jpg
På bilden Camilla Delblanco och Madelaine Agosti (Foto från Kommunförbundet Skånes evenemang den 13/2)

Hörby kommun har valt att sätta fokus på reflektion, medvetenhet och kunskap i sitt arbete för god folkhälsa och erbjuder därför föreläsningar för pedagoger och annan personal som arbetar med barn och unga i kommunen, samt för föräldrar. Machofabriken har startats på  kommunens skolor.  

- Vår hälsa är en av de högst värderade livsaspekterna och en viktig förutsättning och resurs för att vi ska kunna göra det vi vill och för att nå våra mål, säger Madelaine Agosti.
Hon påpekar att det finns påtagliga hälsoskillnader och att klyftan ökar i vårt samhälle. Den ojämlika hälsan är både ett individ- som samhällsproblem och är starkt kopplat till ekonomi och hållbar utveckling.

- De som redan mår bra har mer resurser till att skapa sig ett gott liv, vilket innebär att de mår allt bättre. Å andra sidan innebär det att individer som är drabbade av ohälsa har mindre resurser till att skapa sig det liv de önskar och mår följaktligen allt sämre. Därför är det så viktigt att vi arbetar för en jämlik hälsa och därmed kunna minska klyftorna, säger Madelaine Agosti.
 
Dela på Facebook Tweet
Dela