2017-09-14

Hörby kommuns överförmyndare

Lars-Göran Ritmer är överförmyndare i Hörby kommun. Det är överförmyndarens uppgift att rekrytera gode män, förvaltare och förmyndare som i sin tur representerar enskilda personer som inte själva kan ta till vara sina intressen eller sköta sin ekonomi.

Lars-Göran Ritmer- Det är viktiga uppdrag och vi har behov av fler som vill ta på sig dessa förtroendeuppdrag, säger Lars-Göran Ritmer.

Överförmyndaren stödjer och utbildar gode män, förvaltare och förmyndare och kontrollerar att de sköter sina uppdrag. Det är också till överförmyndaren man ska vända sig om man har klagomål på en gode man, förvaltare eller förmyndare.

Länsstyrelsen har ansvaret för kommunernas överförmyndare och genomför årligen en inspektion i kommunen.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela