2017-10-18

Hörby satsar på e-hälsa

Hörby kommun satsar på e-hälsa för att med hjälp av modern teknik förbättra kvalitet i vården och omsorgen.

Paul Davidsson är Hörby kommuns e-strateg- Vår utgångspunkt är att tekniken ska göra positiv skillnad och nytta för både vårdtagarna och personalen. Vi börjar med att fråga oss vilka effekter vi vill uppnå, och tittar sedan på vilka möjligheter som finns att utnyttja digital teknik, berättar e-strateg Paul Davidsson.

E-hälsa är en långsiktig satsning. Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter skapas förutsättningar till ökad trygghet, självständighet och delaktighet för vårdtagarna.

Här är några exempel på e-hälsosatsningar

Nyckelfria lås:

Omvårdnadspersonalen kommer att kunna öppna vårdtagarnas lås med hjälp av sin mobiltelefon. Det betyder att färre nycklar behöver vara i omlopp. För vårdtagaren blir det ingen skillnad alls då hen fortfarande kommer att ha sin egen nyckel och kan öppna och låsa på vanligt sätt. I flerfamiljshus är det ett större projekt, då även entréer, soprum och tvättstuga behöver kunna öppnas digitalt. Dessa anpassningar kommer att vara gratis för fastighetsägaren.

- En stor vinst är att det kommer att gå betydligt snabbare för personalen att rycka ut på larm då de inte först måste åka och hämta rätt nyckel, säger Paul Davidsson.

I början av nästa år sker installationen av nyckelfria lås och de brukare som har trygghetslarm prioriteras.

- Det är en utsatt grupp som riskerar att falla och skada sig, eller i varje fall har problem att ta sig upp om det sker. Därför börjar vi med den gruppen.

Digitalt system för bättre nattsömn:

Nio vårdtagare på äldreboendet Hagadal använder sedan en tid inkontinensskydd med digitala sensorer. Istället för att gå in och personligen kontrollera om skyddet behöver bytas under natten, får personalen en indikation på om det är nödvändigt. Om skyddet är torrt kan vårdtagaren lugnt få sova vidare utan att bli störd. Samtidigt får den som behöver det snabbt hjälp med rena sängkläder och skydd.

- Att sova gott på natten gör att man blir piggare och gladare på dagen. Det vinner alla på, inte minst de anhöriga när vårdtagaren orkar vara vaken och med när hen har besök. Den vakna tiden blir bättre och mer värdefull för alla, säger Paul Davidsson.

Digitala läkemedelsskåp:

Allt mer kvalificerad vård sker i hemmen och därmed måste vårdtagare och hemtjänstpersonal hantera starka mediciner som det är extra viktigt att de används korrekt. Digitala läkemedelsskåp garanterar att endast behörig personal kommer åt läkemedelen och det registeraras vem som öppnat skåpen och vid vilken tidpunkt.

Det finns även läkemedelsautomat för dosering av läkemedel. Den kan laddas med mediciner för ett par veckor och matar ut rätt dos vid rätt tillfälle under dagen, och plockar in den igen om ingen hämtar medicinen. Vårdtagaren påminns att ta sina läkemedel av en röst och med text som visas på en liten skärm på apparaten. Reagerar inte vårdtagaren på påminnelserna, går ett larm till personalen.

Digitala trygghetshubbar:

De gamla trygghetslarmen hos hemtjänstens vårdtagare, byts ut mot digitala trygghetshubbar.

- Det är en anpassning till framtiden och innebär att efter hand kan sensorer till exempel till kylskåp, mattor, badrum och dörrar kopplas till hubben. Om vårdtagarens beteende ändras, om hen till exempel inte öppnar kylskåpet på morgonen, har fallit på golvet eller inte gått in eller kommit ut från badrummet under en viss tidsrymd, så går ett larm till hemtjänsten som kan kontrollera att allt står rätt till, berättar Paul Davidsson.

Digitalt planeringssystem:

Det digitala planeringssystemet garanterar att resurserna och personalens tid kan användas på bästa sätt till nytta för brukarna. Personalen får sina arbetslistor i mobilen, där framgår i vilken ordning man ska besökare vårdtagarna och vad som behöver utföras hos var och en. Genom att rutterna optimeras blir det också en miljövinst då personalen inte behöver köra i onödan.

Via mobilen registreras när personalen har anlänt, hur länge den har stannat och vad som utförts. Eventuella avvikelser framgår.

- I framtiden blir detta också värdefullt för anhöriga som kan få besked via sina mobiler om att hemtjänsten besökt deras gamla mamma och vad hon fått hjälp med just den dagen. Det blir en trygghet för alla inblandade, säger Paul Davidsson.

 

Dela på Facebook Tweet
Dela