2017-10-02

Hörby tappar i Svenskt Näringslivs ranking

Hörby tappar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat, och återfinns nu på plats 181. Under 2016 och 2017 har kommunen satsat på utbildning i näringslivsfrågor för såväl politiker som tjänstemän och har genomfört ett antal förbättringar som förenklat för våra företag.

Satsningen gav genomslag i Sveriges kommuner och landstings undersökning ”Insikt” som tar fram ett Nöjd Kund Index, NKI, vilket mäts i samband med att företagen haft kontakt med kommunen. Där hamnade Hörby kommun i topp i landet och gick in som fyra i Sverige.

Några exempel på förbättringar som genomförts det senaste året är strukturerat arbete med handläggningstider och ökad tillgänglighet, till exempel öppet hus hos bygg och miljö, flexibel företagslots, fördjupad dialog vid företagsbesök samt ett lösningsfokuserat synsätt. Kommunen jobbar också med Framtidskompassen, som är ett samarbete mellan skolan och näringslivet från förskoleklass till och med årskurs 9.

- Givetvis är vi besvikna över resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i kommunen. Vi har under 2017 haft en mycket bra dialog mellan näringslivet, politiker och tjänstemän. Bland annat har vi gemensamt tagit fram en ny näringslivsstrategi utifrån företagens villkor, vilken klubbades i fullmäktige i september, säger Karin Kroon Gunnarsson, näringslivschef.

- Vår förhoppning är att förbättringsprocessen som pågår och den nu antagna strategin, leder till att vi vänder uppåt igen. Vi jobbar för att det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Hörby kommun.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela