2018-04-26

Information angående prov på Källhaga

Under februari månad har prover tagits på inomhusluften utifrån att det har inkommit synpunkter om bland annat konstig lukt.

Preliminära resultat visar på spår av klorfenol. Byggnadstekniskt användes det i många husbyggen mellan 1950-1970-talet.

När träet blir fuktigt utsöndras en lukt. Den preliminära bedömningen från specialisterna är att det är den lukten som är framträdande på Källhaga.

Provtagning har skett i delar av byggnaden och håller nu på att genomföras i hela fastigheten. Planerad ombyggnation pausas i väntan på slutliga provresultat, som förväntas bli klara i slutet av vecka 19. När proverna är klara, så kommer beslut om vidare åtgärder att tas för att komma tillrätta med problemet.

Dela på Facebook Tweet
Dela