2018-05-28

Information om lukt på Källhaga

I april togs prover på inomhusluften i Källhaga, efter att de inkommit synpunkter om konstig lukt.

Resultaten visar att det finns spår av kloranisol. Det är ett ämne som avsöndrar lukt och bildas i samband med att tryckimpregnerat trä behandlat med klorfenol blir fuktigt. Byggnadstekniskt användes impregneringsmetoden i många husbyggen mellan 1950-1970-talet.

Hörby kommun kommer nu att ta fram handlingsplaner för både vistelsemiljön och fastigheten, vars första delar beräknas vara klara till slutet av juni.

Ventilationen ställs om

Ventilationen ställs nu om för att skapa ett övertryck i byggnaden, som motverkar att lukt sugs in från vinden.

Kommunen höll på måndag eftermiddag, 28 maj, ett informationsmöte med berörda verksamheter och personal på Källhaga. Utredarna presenterade där provresultaten och svarade på frågor.

Kontaktperson för arbetet med Källhaga är Magnus Archenholtz, projektledare, magnus.archenholtz@horby.se

Dela på Facebook Tweet
Dela