2017-12-20

Kommunen utbildas i HBTQ

Personal och politiker i Hörby kommun har fått utbildning i HBTQ-frågor. Föreläsare var Rebecka Eriksson, verksamhetschef för Ungdomskultur i Region Syd och expert på ämnet HBTQ. Hörby kommuns egen expert på området, Bahare Mohammadi-Andersson föreläste om våld i samkönade relationer.

Dagen arrangerades av kommunens Familjefridssektion och Fryshuset.

Bahare Mohammadi-Andersson berättade om hur våld ser ut i samkönade relationer.  Tack vare Bahare Mohammadi-Andersson har kommunen en framstående position när det gäller förebyggande arbete avseende ett flertal områden som berör hederskultur och relationsvåld.

Rebecka Eriksson talade om våra normer och hur de påverkar oss människor. På programmet stod ett antal ämnen som begreppen kön och sexualitet, om HBTQ-personers livssituation och statistik över psykisk ohälsa och våld. Den psykiska ohälsan är hög, särskilt hos unga HBTQ-personer och är kopplad till identitet och mötet med samhällets normer. Deltagarna fick även en duvning i bemötande.

Homosexualitet var klassat som brott fram till 1944 då det istället blev klassat som en sjukdom. Först 1979 togs sjukdomsstämpeln bort.  Som följd av synen på homosexualitet, fanns det personer som fick sjukpenning från Försäkringskassan.  Diskrimineringslagstiftningen stod också på programmet, eftersom HBTQ-perspektivet finns som en av diskrimineringsgrunderna.

Föreläsningen avslutades med en diskussion kring vad kommunen behöver bli bättre på i fråga om bemötande och utveckling inom HBTQ.

Rebecka Eriksson kommer tillbaka till Hörby för att ge stöd i framtagandet av en handlingsplan avseende HBTQ.

Vi tackar Fryshuset och Familjefridssektionen för en lyckad dag!

Dela på Facebook Tweet
Dela