2018-02-20

Kommunens första biogasbil

- Känns bra att köra miljövänligt,  säger Azizi Sirbubalo som kör upp till 15 mil om dagen i jobbet inom hemsjukvården
​- Känns bra att köra miljövänligt,  säger Azizi Sirbubalo som kör upp till 15 mil om dagen i jobbet.

Nu rullar den första biogasbilen i Hörby kommuns verksamhet. Biogas är det i dag mest miljövänliga alternativet till drivmedel. Kommunen kommer att helt gå över till gasbilar efter hand som fordonen byts ut.

- Jag kör 10-15 mil i jobbet varje dag. Förutom att det är roligt att ha en helt ny bil, känns det bra och viktigt att veta att jag kör så miljövänligt som möjligt, säger Azizi Sirbubalo som är först att få en gasbil i jobbet på Hörby kommun.

Azizi Sirbubalo är undersjuksköterska inom hemsjukvården och besöker vårdtagare som bor hemma eller på äldreboenden i hela kommunen.

Ännu mer kör de anställda inom hemtjänsten som under ett enda arbetspass kan behöver avverka 20 mil i bil.

- Det blir väldigt många mil under ett år och naturligtvis är det oerhört viktigt att vi belastar miljö så lite som bara möjligt, säger Mats Runsten, enhetschef för hemsjukvården.

I december invigdes den första tankstationen för biogas i Hörby, vilket gjort det möjligt för kommunen att jobba mot miljömålet att vara 100 procent fossilfri år 2020. Alla nya fordon som köps in eller leasas av kommunen ska kunna köras på gas.

Målet är att inom tre år ska minst hälften av Hörby kommuns fordonspark drivas av gas. Totalt handlar det om ca 60 fordon, personbilar och lätta lastbilar, som bland annat används av hemtjänsten, gata/park och fastighetsskötare.

Biogas tillverkas i första hand av hushållens matavfall och är ett förnybart drivmedel. Restprodukten blir biogödsel som är ett miljövänligt alternativ för lantbrukarna.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela