2018-05-31

Kvinnornas dag på Länkens stormöte

​För för​sta gången riktades förbundskongressens fokus på kvinnor samtidigt som samtliga huvudtal hölls av just kvinnor. De tre huvudtalarna var Josefine Trotzig, från kamratföreningen Länken i Hörby,  Hörbys kommunalråd Susanne Meijer och socialchef Eva Klang Vänerklint.

Länkens dag 2.jpgDet var också första gången som Länkens distriktsmöte samt förbundskongress hölls i Hörby. Arrangör var Skånedistriktet som består av Hörby, Höör och Landskrona.  Det hela firades med att deltagarna tågade genom Hörby.

Konferencier var distriktsordförande Gert Svensson.

Hörbys kommunalråd Susanne Meijer öppnade med att hälsa alla välkomna till Hörby. Därefter talade hon om de utmaningar som människor i dagens samhälle har, delvis uppkomna ur det höga tempo vi lever i. Det kan handla om psykisk ohälsa och olika former av missbruk och kanske samtidigt känslan av att inte vara behövd av någon. Hon hyllade Länkens medlemmar för sitt stödjande och hjälpande arbete.

- Att vara medmänniska och ge stöd till varandra, skapar ett bättre samhälle och det är ni med och bidrar till, sa Susanne Meijer i sitt tal. Susanne Meijer fortsatte sitt tal med att understryka vikten av att kommunen arbetar tillsammans och i samverkan med civilsamhället och föreningar som Kamratföreningen Länken. Länkens dag 3.jpg

- Ni är en del av navet i ett fungerande samhälle, poängterade Susanne Meijer.

I talet förde hon också fram att kvinnor är den mest utsatta gruppen, med utgångspunkt från att det är mer skamligt för dem än för män att missbruka alkohol eller droger.

- Här i Hörby är Länken i framkant, eftersom ordförande är en kvinna. Josefine Trotzig är en förebild för såväl kvinnor som män.

Nästa talare var Eva Klang Vänerklint, som berättade om den framgångsrika missbruksvård som Hörby driver genom Individ- och familjeomsorgens och det s k vuxenteamets försorg. Vården visar ett mycket positivt resultat. 61 procent av de som genomgått behandlingsprogrammet är nyktra idag. Och dessutom har många egen bostad och ett antal har jobb.

- Medeltalet för nykterhet efter behandling är 33 procent. Om behandlingsresultatet är 50 procent ses det som väldigt högt. Att våra insatser har gett ett resultat på 61 procent får därför ses som enastående.

Eva Klang Vänerklint underströk hur viktigt det är att arbeta med hela människan, vilket innebär att missbruk- och beroendevården inte inriktar sig enbart på missbruket eller beroendet utan också på sysselsättning, boende, psykisk hälsa samt inte minst de människor som finns omkring missbrukaren. Det kan också handla om stöd och hjälp i kontakt med barn. Hon tackade också Länken för deras ideella och oförtrutna arbete för att hjälpa och stödja alkohol- och blandmissbrukare och för att de ger hopp om en drogfri framtid för dessa människor. Hon lyfte liksom Susanne Meijer vikten av samarbetet mellan kommunen och Kamratföreningen Länken.Länkens dag JT.jpg

- Jag ser med stolthet hur  hela vår förvaltnings arbete och inte minst missbruk- och beroendearbetet ligger i framkant. Och att vi dessutom kan dela glädjen med er gör mig extra stolt. Det ni gör, det är fint och det är vackert, avslutade Eva Klang Vänerklint sitt tal.

Sist men inte minst höll  Josefine Trotzig, som är ordförande i Kamratföreningen Länken i Hörby samt ordförande för Qvinnor i Focus ett personligt och inspirerande tal. Hon talade mycket om att 2018 är kvinnornas år. Att det nu var dags för kvinnor att få ta del av den gemenskap som kamratföreningen Länken erbjuder.

Kongressdagen avslutades med middag.

 

Dela på Facebook Tweet
Dela