2018-04-23

Nu byggs det på Ringsjövägen

Centrumombyggnaden är inledd och etapp 1 har påbörjats vid infarten till Hörby.

Det är stationsläge Ringsjövägen som byggs för att ersätta den nuvarande hållplatsen på Komministergatan. Det innebär kortare promenad- och cykelavstånd från bussen till de västra delarna av Hörby.

Hållplatsen ska vara redo att börja användas redan måndagen den 7 maj. Det kan förekomma störningar i trafikflödet under arbetets gång.

Det kommer däremot att dröja ett tag innan stationslägets slutliga utformning blir klar. Först efter årsskiftet levereras och installeras de nya väntplatserna från Skånetrafiken. Färdigställande av slitlager på hållplats slutförs under hösten 2018, klart innan årsskiftet.

I den kommande etapp 2 är det gatuarbetet vid Gamla torg som står i fokus. Arbeten med själva torgytan kommer att påbörjas efter semestern 2018.

Busstrafiken leds om 7 maj

Det betyder att från och med måndag 7 maj, så kommer Storgatan runt Gamla Torg att stängas av fram till och med fredag 29 juni. Busstrafiken kommer att gå via tillfälliga slingor med tillfällig hållplats på Nya Torg. Biltrafiken kommer att ledas via orange vägvisning (omvägvisning). Vi återkommer med mer information innan omledning utförs.

Hörby kommun har skapat webbplatsen bygghörby.se för dig som vill läsa om de pågående och planerade byggprojekten i Hörby. Där kan du också följa byggprojektens utveckling.

Dela på Facebook Tweet
Dela
Byggprojekt
Bygghörby.se

Hörby växer. Läs mer om byggprojekten på webbplatsen bygghörby.se