2018-01-19

Ny chans för våra äldre att träna gratis

Över 90 procent av våra äldre har fått förbättrad livskvalitet genom den träning som kommunen erbjudit gratis. Det framgår i utvärderingen av projektet,  som två högskolestudenter har gjort.

För er som missade förra omgången, ges nu en ny chans  att träna gratis på Friskis&Svettis och Studio Aktiv 24 i 10 veckor, med start den 26 februari. Erbjudandet gäller för er som är 75 år eller äldre.

  • Kom på informationsmötet den 7 februari klockan 10.00-11.00 i kommunhuset. I samband med mötet kommer det att vara möjligt att anmäla sig!

Träning75+ infomöte.pdfInbjudan till informationsmöte om träning för 75+

Emine Zeqiri och Emelie Vernersson som läser sista terminen på folkhälsopedagog-programmet vid Kristianstad högskola har via enkäter och intervjuer fått fram ett slående resultat.

Av de 40 deltagarna har 34 svarat på påståenden om vad träningen har gett dem på en skala som består av ”instämmer helt”, ”instämmer delvis” med och ”tar helt avstånd” från påståendet.

De positiva effekterna av träningen är slående.

70% upplever sig ha blivit starkare av träningen, 24% instämmer delvis. 52% säger att de är har fått mer energi och 38% procent håller delvis med. När det gäller ökat socialt nätverk instämmer 38% helt och 41% instämmer delvis. På påstående om att det är lättare att  klara av vardagliga sysslor som att klä på sig, resa sig med mera, instämmer 47% helt och 35% delvis. Några få deltagare tar helt avstånd eller svarar inte på påståendena.

Socialchef Eva Klang Vänerklint är mycket glad över resultatet och ser erbjudandet som en investering i äldres hälsa.

- Deltagarna berättar att de har fått bra balans, bättre fysik och inte minst nya vänner. Det betyder att de friska åren blir fler och det är precis det som är meningen, säger hon.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela
Hälsosatsning för de äldre
Informationsmöte 7 februari

Kom på informationsmötet den 7 februari kl 10-11 i kommunhuset. I samband med mötet är det möjligt att anmäla sig!

Läs även: