2018-01-19

Bättre livskvalitet med träning

Över 90 procent av våra äldre har fått förbättrad livskvalitet genom den träning som kommunen erbjudit gratis. Det framgår i utvärderingen av projektet,  som två högskolestudenter har gjort.

Emine Zeqiri och Emelie Vernersson som läser sista terminen på folkhälsopedagog-programmet vid Kristianstad högskola har via enkäter och intervjuer fått fram ett slående resultat.

Av de 40 deltagarna har 34 svarat på påståenden om vad träningen har gett dem på en skala som består av ”instämmer helt”, ”instämmer delvis” med och ”tar helt avstånd” från påståendet.

De positiva effekterna av träningen är slående.

70% upplever sig ha blivit starkare av träningen, 24% instämmer delvis. 52% säger att de är har fått mer energi och 38% procent håller delvis med. När det gäller ökat socialt nätverk instämmer 38% helt och 41% instämmer delvis. På påstående om att det är lättare att  klara av vardagliga sysslor som att klä på sig, resa sig med mera, instämmer 47% helt och 35% delvis. Några få deltagare tar helt avstånd eller svarar inte på påståendena.

Socialchef Eva Klang Vänerklint är mycket glad över resultatet och ser erbjudandet som en investering i äldres hälsa.

- Deltagarna berättar att de har fått bra balans, bättre fysik och inte minst nya vänner. Det betyder att de friska åren blir fler och det är precis det som är meningen, säger hon.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela
Hälsosatsning för de äldre
Informationsmöte 20 augusti

Kom på informationsmötet 20 augusti 2018 kl 10-11 i kommunhuset. I samband med mötet är det möjligt att anmäla sig!

Läs även: