2017-12-19

Nyanlända ungdomar lär seniorer IT

Nyanlända ungdomar mellan 16 och 19 år som går på gymnasiet, får möjlighet att utbilda sig till guider inom IT. 

IT-guiderna lär sedan seniorer i Hörby hur de ska använda dator, läsplatta och mobiler.

IT-Guide är en utbildningsinsats som FINSAM och kommunerna Hörby, Höör och Eslöv gör tillsammans.

Syftet är att de nysvenska ungdomarna mer naturligt ska bl en del av vårt samhälle och arbetsliv samtidigt som seniorerna blir bättre på att använda Internet.

 IT-guiderna lär seniorerna att använda sökmotorer, e-post, internetbank, Mina vårdkontakter med mera och i utbyte lär sig IT-guiderna svenska samt sociala och kulturella koder.

En viktig del i IT-guidesinsatsen är att visa att ungdomarna är en samhällsresurs samtidigt som det för de unga innebär att de får en mer effektiv språkinlärning som går över såväl generations- som kulturella gränser.

– Först kommer seniorerna för att få grundläggande undervisning i IT av guiderna, men efter det fortsätter de att komma varje lördag för att prata med ungdomarna om annat. Det blir ett socialt utbyte som är befruktande och ökar förståelsen för att vi har olika bakgrund och kulturella uttryck, säger Camilla Hindersson som är teamledare för IT-guiderna, entusiastiskt.

Att det blir en vinst för alla parter understryker Camilla Hindersson. Hon berättar också att det inte bara är seniorer som kommer. Många nyanlända kvinnor som inte talar svenska, kommer till träffarna, för att få grundläggande kunskaper i IT.

– Att kunna använda datorn och mobiltelefonen kan också minska känslan av utanförskap, poängterar hon.

  • IT-guiderna träffar du på Hörby bibliotek lördagar 11.00 - 14.00 samt hos ABF (ingång från torget), fredagar 16.30 - 19.30
 
Dela på Facebook Tweet
Dela
Få hjälp av IT-guiderna

IT-guiderna träffar du på Hörby bibliotek lördagar 11.00 - 14.00 samt hos ABF (ingång från torget), fredagar 16.30 - 19.30