2018-02-02

Positiva siffror i undersökning om ungas drogvanor

Caroline Johnsson, Arber Murati och Annika Svensson

Hörby ligger i topp i årets drogvaneundersökning. I jämförelse med de andra kommunerna i projektet har Hörby övervägande de mest positiva siffrorna.

Som en del av forskningsprojektet Öckeröprojektet har nästan 440 Hörbyelever i årskurs 7-9, på Georgshillsskolan, Frostaskolan och Ludvigsborgsskolan, fått svara på en enkät om drogvanor som sedan har sammanställts av Malmö Högskola.

Öckeröprojektet är ett fyraårigt forskningsprojekt som genomförs 2016-2019 i åtta skånska kommuner. I år deltog 17 skånska skolor. En liknande undersökning gjordes i fjor och kommer att upprepas 2018 och 2019. Fältgruppen kommer att redovisa Hörbys resultat på föräldramöten på samtliga skolor i kommunen.

Drogvaneundersökningen visar att ca en tredjedel av ungdomarna i Hörby någon gång druckit alkohol och att häften av alla nior har druckit alkohol någon gång. Dock ser vi en minskning av användandet sedan 2016 i alla årskurser och i den totala andelen som någon gång druckit alkohol.

- Att vi ser en minskning är väldigt positivt, men det är fortfarande en hög siffra. Vi måste alla fortsätta jobba för att användandet ska minska ännu mer, säger fältsekreterarna Caroline Johnsson och Annika Svensson samt fritidsledare Arber Murati.

Alla kan hjälpas åt

Glädjande är att majoriteten av ungdomarna svarar att föräldrarna inte tillåter alkohol, men enligt undersökningen är ändå det vanligaste sättet att få tag på alkohol att föräldrar bjuder. Det är även vanligt att syskon eller annan vuxen förmedlar alkohol.

– Vi kan alla hjälpas åt med att inte tillåta alkoholkonsumtion. Om alla vuxna har en samsyn i frågan har vi stor chans att lyckas. All forskning visar att barn och ungdomar som bjuds på alkohol hemma, dricker mer när de är med kompisar, än de som inte blir bjudna hemma, säger Caroline Johnsson och Annika Svensson

Samband mellan rökning och cannabisbruk

Hörby har en fortsatt utmaning gällande rökning och användande av narkotika. Bland annat visar årets undersökning en ökning av användandet av e-cigaretter.

Studier visar att ingen ungdom testar cannabis eller annan narkotika, utan att innan dessa ha provat alkohol och använt tobak. Vi vuxna kan hjälpa våra barn att inte börja röka och att vänta med alkohol. Det är den bästa narkotikaförebyggande metoden.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela