2018-04-05

Sök bidrag för sommarlovsaktiviteter

Föreningarna och andra intresserade är välkomna att söka bidrag för att arrangera gratis sommarlovsaktiviteter för Hörbys barn och ungdomar mellan 6 och 15 år.

Senast den 20 april vill vi ha ansökningarna.

Just nu genomförs en enkätundersökning bland ungdomar i årskurs 4-9 i kommunen för att ta reda på vad våra ungdomar vill göra på sommarlovet. Bidragen kommer att fördelas med enkäten som utgångspunkt.

Hörby kommun har beviljats statliga medel för att bedriva gratis sommaraktiviteter för barn och unga. Syftet med det statliga bidraget är att kommunerna ska kunna genomföra och utveckla aktiviteter som ger personlig utveckling och stimulans under sommarlovet. Bidraget ska stimulera både pojkars och flickors deltagande, motverka segregation, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Dela på Facebook Tweet
Dela