2017-12-21

SCBs Medborgarundersökning 2017

Medborgarundersökningen 2017 visar vad kommuninvånarna tycker om Hörby som en plats att leva och bo på. Den visar även vad de tycker om kommunens verksamheter och vilket inflytande de kan ha på kommunala beslut.

Det som mäts i undersökningen är medborgarnas attityder, alltså hur de upplever olika frågor. Svaren bygger alltså inte på fakta och även personer som inte har personlig kännedom eller erfarenhet i en viss fråga, har möjlighet att ange sin personliga åsikt.

2017 års undersökning visar att Hörby hamnar på ungefär samma medelvärden som de flesta andra kommuner. Vissa siffror sticker ut, till exempel att många Hörbybor upplever att det är otryggt att vistas utomhus i Hörby centrum på kvällar och nätter.

Medborgarundersökningen har genomförts av Statistiska centralbyrån, SCB, den 16 augusti till 27 oktober.

Undersökningen fokuserar på tre områden:
  • kommunen som plats att bo och leva på.
  • kommunens verksamheter.
  • medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Enkäten skickades i Hörby ut till 1 200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare i åldern 18-84. 41% av dem, eller 496 personer, valde att delta och har fyllt i enkäten, antingen på papper eller digitalt.

131 kommuner i hela landet har deltagit och enkäten skickades totalt ut till 153 800 invånare runt om i landet.

Hur nöjda medborgarna är med Hörby som en plats att leva och bo på mäts genom ett Nöjd-region-index där Hörby får 46 i betygsindex. Det är en nedgång jämfört med 2015 då Hörby hade 54 i NRI.

- Vi tar människors oro på största allvar. Även i Polisens trygghetsmätning uppger många att de upplever otrygghet i Hörby centrum på kvällar och nätter. Vi tar till oss det människor förmedlar. Den upplevda otryggheten är stor, samtidigt är de faktiska siffrorna för hur många som i själva verket utsätts för brott eller trakasserier låga, säger kommunalråd Susanne Meijer.

Nyligen bjöd kommunen in alla Hörbybor till diskussioner och gemensamma trygghetsvandringar i Hörby centrum. Många dök upp och många följde med på vandringen där man tillsammans med polisen, räddningstjänsten och kommunen, identifierade platser som upplevs som mörka eller otrygga.

- Trygghetsarbetet fortsätter och vi kommer att tillsammans sätta nya medborgarlöften utifrån de områden våra medborgare vill att vi ska förbättra, säger Susanne Meijer.

En siffra som har förbättrats är hur Hörbyborna ser på möjligheten att få arbete inom rimligt avstånd. Här uppger hela 68 procent sig vara nöjda eller mycket nöjda. Många är även nöjda med möjligheten till utbildning inom rimligt avstånd och möjligheterna till en meningsfull fritid.

Dela på Facebook Tweet
Dela