2018-04-16

Stipendier för lantbruksstuderande

Nu är det dags att söka stipendier ur Martin Frossmarks minnesfond samt Kerstin Nilssons stipendiefond. I första hand är det lantbruksstuderande ungdomar som kan söka.

Sista ansökningsdag är den 21 maj.

Du som uppfyller nedanstående kriterier under höstterminen 2017-vårterminen 2018 är välkommen att lämna in din ansökan.

Stipendium ur Martin Frossmarks minnesfond delas ut enligt följande prioriteringsordning:

  • i första hand lantbruksstuderande ungdomar från Östra Sallerups församling.
  • i andra hand ungdomar från Östra Sallerups församling för studier efter gymnasieskolan
  • i tredje hand lantbruksstuderande ungdomar från Hörby kommun.

Samtidigt sker utdelning ur Kerstin Nilssons Stipendiefond som gäller samma sökandegrupp.

Ur denna fond prioriteras:

Person skriven i Hörby kommun som är antagen till utbildning vid naturbruksutbildning eller hushållsskola. Ett eller två stipendier delas ut.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:
  • intyg/betyg om genomförd/påbörjad kurs
  • redovisning av kostnader under studietiden
  • personbevis

Ansökan skickas till:

Hörby kommun
242 80 Hörby

Märk kuvertet ”Martin Frossmarks minnesfond”.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 21 maj 2018

Välkommen med din ansökan!

OBS! De ansökningar som inte är kompletta med uppgifter enligt ovan kommer inte att tas med i bedömningen.

Dela på Facebook Tweet
Dela