2017-10-21

Tekniska nämnden 19 oktober

På tekniska nämndens sammanträde beslutades bland annat att godkänna gång- och cykelvägsplan för Hörby kommun.

Beslut om godkännande av gång- och cykelvägsplan

Gång- och cykelvägsplanen tar ett samlat grepp om cykelplaneringen i Hörby kommuns tätorter, småorter och byar; Hörby, Killhult, Ludvigsborg, Önneköp/Långaröd, Osbyholm och Askeröd/Västerstad/Östraby.
 
Gång- och cykelvägsplanen ger förslag på åtgärder som ska göras, dels inom den närmaste perioden och dels på längre sikt, 5-15 år.

Om referatet

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.
  
Dela på Facebook Tweet
Dela