2017-12-18

Tekniska nämnden 14 december

På tekniska nämndens sammanträde beslutades bland annat att bifalla vägskyltning till gasstation och drivmedel. Det presenterades även en rapport om ny organisation för Kommunservice Måltider.

Färdvägvisning till drivmedelsstation

Tekniska nämnden godkände önskemål om vägvisning till drivmedel och gas för

fordonsdrift vid Slagtoftavägen 60. Marken där vägvisningen önskas är Hörby kommuns och inget skyltlov krävs.

Rapport om ny måltidsorganisation

Den beställda utredningen för ny måltidsorganisation redovisades för tekniska nämnden. Målet är en ekonomi i balans där intäkter och/eller kommunbidrag finansierar verksamheten. rganisationen är anpassad från senast 2019-01-01.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

 
Dela på Facebook Tweet
Dela