2018-04-03

Ulla och Bo Rignell Anderssons stiftelse för cancersjuka eller handikappade barn

Utdelning sker årligen ur Ulla och Bo Rignell Anderssons stiftelse till förmån för cancersjuka eller handikappade barn folkbokförda i Hörby kommun.

Utdelning sker till ett eller två barn eller ungdomar som inte fyllt 18 år.

Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott i Hörby kommun.

Exempel på vad stiftelsen kan bevilja bidrag för:
 • Omkostnader i samband med cancersjukdom
 • Rehabilitering med behandlande syfte
 • Olika former av terapi
 • Rekreationsresa
 • Anpassade hjälpmedel
 • Sysselsättningsåtgärder
 • Bidrag beviljas inte för:
 • Tandvård
 • Semesterresor
 • Bidrag beviljas inte retroaktivt
 • För anhöriga till cancerdrabbade
Ansökan ska vara Hörby kommun tillhanda senast den 31 maj  och adresseras till:

Ulla och Bo Rignell Anderssons Stiftelse
Hörby kommun
Kommunledningsförvaltningen
242 80 Hörby

För att ansökan ska tas med i bedömningen måste följande handlingar bifogas:
 • Ansökan Rignells stiftelse. Skriv ut och fyll i den här ansökan [Läs]
 • Läkarintyg med originalunderskrift
 • Personligt brev/kuratorsutlåtande
 • Familjebevis med vårdnadshavarens personnummer (beställs hos Skatteverket)

För mer information välkommen att kontakta kommunsekreterare Bianca Mogren via e-post: bianca.mogren@horby.se

Dela på Facebook Tweet
Dela