2018-06-11

Upphandling av vinterväghållning

Den 1 augusti avser Hörby kommun tillsammans med kommunens fastighetsbolag att annonsera upphandling av vinterväghållning.

Hörby kommun ansvarar för vinterväghållningen i såväl den större tätorten Hörby som i de mindre orterna: Ludvigsborg, Lyby, Osbyholm, Önneköp, Långaröd, Svensköp, Södra Rörum, Askeröd, Västerstad och Östraby. Vinterberedskap pågår mellan den 1 november och 31 mars.

För att få direktinformation via mail om upphandlingen, vänligen kontakta upphandlingsansvarig Jeanna Linton-Wahlgren på jeanna.linton-wahlgren@horby.se

Dela på Facebook Tweet
Dela