2018-01-29

Vård- och omsorgspersonal blir e-hälsocoacher

​Hörby kommuns vård- och omsorgspersonal får nu chansen att bli e-hälsocoacher. E-hälsocoacherna får utbildning i grundläggande datorkunskap och mer ingående kunskaper om kommunens digitala system.

Utbildningen är en del av projektet DigiLitt.kom, som Hörby kommun ingår i tillsammans med åtta andra sydsvenska kommuner samt Kommunförbundet Skåne.

Utbildningen ger ökad förståelse för hur teknik påverkar vårt beteende och förändrar vår kommunikation, och hur personalen genom tekniken kan utveckla relationerna med de människor som får omvårdnad genom Socialförvaltningens försorg. Målet är också att utveckla arbetsmetoder och modeller för att sedan behålla och utveckla kompetensen på området.

Europeiska socialfonden bidrar med 23 miljoner kronor för att öka den grundläggande kompetensen inom datoranvändning samt digitala verktyg.

Efter utbildningen ska e-hälsocoacherna fungera som stöd till övrig personal så att de kan använda digitala verktyg och utbyta information digitalt på ett hälsofrämjande sätt.

Projektet startar den 1 mars 2018 och avslutas 28 februari 2020.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta projektledare Torbjörn Boklund, torbjorn.boklund@horby.se eller på telefon 041-37 82 66

Läs mer om Hörby kommuns e-hälsoprojekt

 

Dela på Facebook Tweet
Dela