2017-10-21

Byggnadsnämnden 19 oktober

På byggnadsnämndens sammanträde beslutades bland annat att godkänna samrådsförslaget för ny detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 med flera och att sända ut det på samråd. Det beslutades också att detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljökonsekvenser.

Beslut om samråd av detaljplan för Pugerup

Ett förslag på ny detaljplan för Pugerup 6, 22, 36 med flera i Hörby kommun har tagits fram. Planområdet är beläget i Hörby tätort omkring 500 meter från Gamla torg. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla området för bostäder, besöksanläggningar, centrumfunktioner och verksamheter.

Om referatet

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

Dela på Facebook Tweet
Dela