2018-01-31

Miljönämnden 23 januari

På miljönämndens sammanträde behandlades bland annat Kontrollplan för livsmedel 2018.

Kontrollplan för livsmedel 2018

Miljönämnden har gjort en Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2018. I den redovisas alla livsmedelsanläggningar i kommunen och vilka som ska kontrolleras under 2018.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.
  
Dela på Facebook Tweet
Dela