2018-02-01

Välkommen att tycka till om Stattena Östra

Nu pågår arbetet med ett planprogram för en ny detaljplan för ett nytt bostadsområde med kommunal service i Hörby.

Stattena Östra är ett område vars karaktär kommer att präglas av stora park- och naturytor med goda möjligheter till uteaktiviteter. 

Inom området uppskattas totalt cirka 200-250 bostäder rymmas i form av radhus, marklägenheter och flerbostadshus. Det planeras även för en förskola med närhet till både natur och kommunikationer samt annan kommunal service, till exempel särskilt boende.

Föredrag och samtal

Du är hjärtligt välkommen till samråd med föredrag och efterföljande samtal. Dina åsikter är värdefulla.

Plats: Hörby kommunhus, Ringsjövägen 4

Tid: kl 18-19

Datum: 8 februari 2018

Du kan läsa mer om detaljplanearbetet och området Stattena Östra på Hörby kommuns hemsida:

http://www.hörby.se/boochbygga/Planering/detaljplanering/pagaendedetaljplaner/Sidor/default.aspx

Dela på Facebook Tweet
Dela