2018-01-30

Tekniska nämnden 25 januari

På tekniska nämndens sammanträde beslutades bland annat att ändra namnet på Ystadsvägen till Lybyvägen, så att inga förväxlingar sker t ex vid utryckningar.

Namnbyte för Ystadsvägen

Vid ombyggnad av korsningen Ystadsvägen – Lybyvägen blev Lybyvägen huvudled. Efter denna ombyggnad är det en fördel om Lybyvägens sträckning ändras fram till Nygatan, så att inga förväxlingar sker t ex vid utryckningar.

Förvaltningen beslutade därför att gatunamnet för Ystadsvägen mellan Nygatan och kyrkogården ändras till Lybyvägen. Ärendet lämnas över till byggnadsnämnden.

Om referatet/återgivningen

Referatet är en kort och förenklad sammanfattning av något eller några av de beslut som fattats på sammanträdet. Protokollet offentliggörs på hemsidan cirka en vecka efter sammanträdet. När protokollet är justerat kan beslutsformuleringarna komma att se annorlunda ut än i referatet.

  

Dela på Facebook Tweet
Dela