Hörby kommuns Värdegrund

”Hörby kommuns värdegrund är framtidsinriktad. Vi ser Hörby som möjligheternas arbetsgivare och arbetsplats. Värdegrunden ger uttryck för ett synsätt som vi vill ska omfatta alla: beslutsfattare, chefer och medarbetare. Blir värdegrunden en bas i alla verksamheter blir vi en bra och attraktiv arbetsgivare.”

Våra grundvärderingar

All verksamhet i Hörby kommun ska bygga på hög kompetens, arbetsglädje och serviceanda.

Vi tror på en helhetssyn där varje medarbetare känner ansvar för helheten i organisationen och att organisationen kan ge förutsättningar för att medarbetarnas resurser används på bästa sätt. Delaktighet och samverkan är viktiga förutsättningar för att åstadkomma ett bra resultat. 

Utgångspunkten för vår syn på vår personal är en stark tilltro till de anställdas vilja och förmåga att göra ett bra jobb. Bra ledarskap består av ett väl fungerande samspel mellan chef och medarbetare. Våra ledare ska kunna kommunicera, vägleda och stimulera sina medarbetare. Som en hjälp till detta finns en chef- och ledarpolicy. 

Vi anser att det är viktigt att hålla samtalet/dialogen levande! Ledningens beteende skapar organisationens värdegrund.

Det handlar ytterst om att ge hörbyborna service av hög kvalitet. Det gör vi genom att se till att det finns tydliga och välkända mål för vår verksamhet. Hög kompetens, arbetsglädje och serviceanda ska tillsammans med respekt, engagemang, empati, tillit, kommunikation och förändringsbenägenhet känneteckna och prägla vårt arbete och våra relationer.

Vardegrunden140708.pdfHörby kommuns värdegrund som PDF