Hörbys tidigare Årets Företagare


Här kan du läsa om Årets företagare från 2000 fram till idag.

2014: Ica Kvantum
I motiveringen till utmärkelsen står det bland annat att de utvecklat företaget med ett ”föredömligt entreprenörskap med lyhördhet, effektivitet, välutbildade och serviceinriktade medarbetare och med ett stort engagemang”.

2013 Hörby JM Entreprenad
Så här motiverar juryn sitt val:”Årets företagare i Hörby kommun 2013 har långsiktigt byggt upp en stabil verksamhet med sikte på framtiden. Ett föredömligt entreprenörskap tillsammans med lyhördhet, effektivitet och flexibel service, har borgat för stor framgång i företaget med bra omsättning och god lönsamhet. Årets företagare utvecklar och investerar kontinuerligt i Hörby kommun och med sitt stora lokala engagemang bidrar han till att sätta Hörby på kartan.”

2012 Mikael Svensson och Lars Servin, Hörby bil Juryns motivering: Motiveringen till utmärkelsen Årets företagare löd bland annat att Hörby Bil och Däckcenter är ett gott varumärke för Hörby. Utmärkelsen innebär att Servin och Svensson, förutom att de nu är granskade på längden och tvären, har möjlighet att bli Skånes företagare - och eventuellt Sveriges företagare.

2011  Olle, Ingrid och Daniel Schönström på S-Schakt AB. Juryns motivering: Årets Företagare i Hörby kommun har långsiktigt byggt upp en stabil verksamhet med sikte på framtiden. Med regionens expansionsmöjligheter och sitt engagemang i näringspolitiska sammanhang, bidrar 2011 års Årets Företagare till ökad tillväxt och är ett mycket gott varumärke för Hörby kommun och södra Sverige. Med sin satsning i nya lokaler, modern teknik för att göra planeringsarbete med centimeternoggrannhet, modern maskinpark som klarar mycket stor precision samt med välutbildade medarbetare, har Olle, Ingrid och Daniel Schönström med sitt företag S-Schakt Schönström AB satt Hörby på kartan och är värdiga mottagare av utmärkelsen Årets Företagare i Hörby 2011.

2010 Sandahls Modehus S34, Gert Gren, Carl-Axel "Acke" Lindqvist och Ronny Wenfalk. Juryns motivering: Årets företagare har ständigt utvecklat butik, medarbetare och sortiment. Med genuin känsla för stil och kvalitet har ni blivit det självklara valet till vardags som till fest, för såväl Hörbybor som långväga gäst. Att våga satsa nytt med träffsäker exponering har också bidragit till ett attraktivt och inbjudande centrum samt med öppettider utöver de vanliga. Som sanna entreprenörer har ni en uttalad känsla för vad kunden vill ha och utifrån detta framgångsrikt utvecklat ert företag till ständigt ökad omsättning och lönsamhet. Ni har utvecklat butiken från att ha varit en traditionell herrekipering till att bli en modebutik för såväl ungdomar, damer och herrar.

2009 Cisell Eliasson, Häggenäs Sjukhem. Så här lyder juryns motivering: På ett utmärkt sätt har Årets företagare utvecklat familjeföretaget till en föredömlig verksamhet. Två ord – omsorg och omtanke – styr det dagliga arbetet. Ett medvetet kvalitetsarbete och en ständig kompetensutveckling av sin personal samt ett brinnande intresse och socialt engagemang har skapat ett företag som skänker just omsorg och omtanke på allra högsta nivå. En verksamhet som ger bästa omvårdnad åt våra äldre och sjuka och ger trygghet åt deras anhöriga. Precis så som vi alla vill och önskar det ska vara!

2008 Stefan Frank som driver företaget Franks Zoofor. På gården i Brunslöv producerar han ca 1 500 ton djurfoder varje år. Motivering Årets företagare 2008: Att tänka nytt, att först prova sig fram, att våga satsa helhjärtat och nå framgång är kännetecken för en denne äkta entreprenör. Utmärkelsen har tilldelats en företagare som växlat om från traditionell näring till att skapa en ny lönsam verksamhet till stor glädje inte minst för våra fåglar och sällskapsdjur, som alla är nöjda konsumenter av hans näringsrika, smakfulla och närodlade mat!


2007 Rent & Fint, Dan och Gudrun Nilsson. "Dan Nilsson har i en mycket konkurrensutsatt bransch långsiktigt, seriöst och framgångsrikt byggt sin verksamhet. Ett föredömligt entreprenörskap tillsammans med lyhördhet, effektivitet och flexibel service, med fokus på miljö och kvalitet, har borgat för framgång i företaget som lever upp till sitt namn - Rent och Fint.

2006 konditoriföretaget  Elljis, Lennart Jönsson.
Motiveringen till utmärkelsen Årets Företagare 2006 är:
Lennart Jönsson har från grunden genom starkt affärsmanna- och entreprenörskap, innovativt och lösningsfokuserat tänkande, kombinerat med servicekänsla och positivt synsätt utvecklat Elljis AB till ett starkt och branschkunnigt företag. Den välkända smakfulla marsipanrosen är en god symbol för ett blomstrande företag.

2005 Mårtenssons Bil, Jonas Mårtensson.
- Jonas har verkligen satt Hörby på kartan som en av Skånes största försäljningsorter när det gäller nya och begagnade bilar. En försäljning på över 2 000 bilar om året talar sitt tydliga språk, sa Hörbyföretagarnas ordförande Lena Andersson när hon delade ut utmärkelsen.

Mårtenssons Bil startade sin verksamhet redan 1952 och drivs idag av tredje generationen. En stor attraktiv bilhall lockar kunder från hela Skåne. Över 200 bilar finns ständigt i lager för hugande spekulanter. Företaget är specialister på BMW och auktoriserade återförsäljare av Honda. Mårtenssons Bils kompetens och framgång har starkt bidragit till att sätt Hörby på kartan som Skånes bilcentrum. 
 
2004 Eltjänst i Hörby AB. Lars Olofsson får priset för att han tillsammans med sina medarbetare förtjänstfullt drivit och utvecklat Eltjänst till ett mycket framgångsrikt företag. Speciellt utmärkande för företaget är den höga servicegraden, som uppskattats mycket av kunderna och gör Eltjänst till en god förebild för andra företag.

2003 Medical Rubber AB. Så här löd juryns motivering "Mai Persson, VD och familjeägare till Medical Rubber AB i Hörby har på ett imponerande sätt tillsammans med sina medarbetare utvecklat Medical Rubber till ett av de ledande företagen i sin bransch.

2002 Göran Månsson från Bil-Månsson i Skåne AB. Juryns motivering "Göran Månsson har på ett mycket engagerat och kreativt sätt utvecklat Bil-Månsson i Skåne AB till ett av de ledande företagen i sin bransch. Genom nytänkande, stor servicekänsla och en stark miljöprofil, har Göran Månsson tillsammans med sina medarbetare byggt upp en stor och växande kundkrets med bland annat Sveriges mest nöjda Volvokunder under 2002. Nysatsningarna har också resulterat i, att företaget på kort tid blivit Sveriges ledande försäljare av Land-Rover."

2001 Bröderna Andersson Åkeri & Gräv. Bröderna Andersson har specialiserat sig på återvinning. Företaget prisas för sitt arbete med att återanvända asfalt. Så här skriver miljönämnden bland annat i sin motivering: "Genom företagets försorg krossas och sorteras den gamla uppbrutna asfalten till önskad fraktion. Återvunnen asfaltmassa används sedan som bärlager, grusslitlager, kall- eller varmblandad asfaltmassa. Vinsten blir tvåfaldig: i form av lägre kostander, men framför allt ur miljösynpunkt genom mindre utnyttjande av våra naturresurser."

2000 Kjell Esperssons Åkeri AB. Kjell Esperssons Åkeri är ett företag som är känt för sin goda serviceanda och som under de senaste åren visat på en mycket god utveckling och en stor medvetenhet vad gäller såväl kvalitet som miljö. Kjell Espersson startade sitt åkeri 1969.Kjell Esperssons Åkeri AB drivs i dag av sönerna Stefan och Conny Espersson, som varit verksamma i företaget sedan mitten på 1980-talet. Sedan 1998 har företaget utökats till att i dagsläget omfatta 25 transportfordon för tempererat gods med 27 årsanställda.