Verksamheter & fastighetsägare

Alla är skyldiga att hålla ett gott brandskydd i sin verksamhet och fastighet. Brandskyddet kan delas in i organisatoriskt- och tekniskt brandskydd där både verksamheten och fastighetsägaren har ett ansvar. Ansvarsförhållandet kan regleras i hyresavtal eller liknande avtal.

För att kunna säkerställa ett gott skäligt brandskydd så krävs det att du bedriver ett kontinuerligt brandskyddsarbete som innebär att du kontrollerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet över tiden.
 
Räddningstjänsten

Kontakt.
Lars Nilsson
Telefon: 0415-18067