Företagarföreningar i Hörby

Företagarna i Hörby

Företagarna är mycket aktiva och en viktig samarbetspartner till Näringslivskontoret. Företagarna anordnar varje år två större nätverksträffar för företagare med alltid aktuellt och intressant innehåll. Företagarna utser i samverkan med kommunen även Årets företagare.

Hörby Köpmannaförening

Föreningen är ett viktigt nätverk för kommunens näringsidkare i centrum.
Hörby köpmannaförening strävar efter att centrum ska vara så starkt och levande som möjligt. De näringsidkare som bedriver verksamhet i centrum ska kunna göra det under bästa möjliga förhållanden och därmed öka sin omsättning.

Svensköps Företagarförening

Svensköps Företagarförening stödjer nya företagare som etablerar sin verksamhet i bygden samt utvecklar via nätverk företagsamheten och främjar en god företagsanda. Föreningen arbetar för att villkoren som företagare på landsbygden ska vara så goda som möjligt. Arbetet kan bestå i allt från givande seminarier till gemensam marknadsföring och kompetenshöjande projekt.

 
 

 

Företagarföreningar
Företagarna i Hörby

Johan Löfqvist,
telefon 0415-129 70

Länk till Företagarna i Hörby.

Hörby köpmannaförening

telefon 0415-31 17 67
 

Svensköps Företagarförening

telefon 0415-701 71

Länk till Svensköps Företagarförening