Industriparken.jpg
 
 I Hörby finns industrimark i skyltläge längs E22.

 

Ledig mark och lokaler 

Är du redan etablerad i Hörby eller funderar du på att etablera dig här? Behöver du nya lokaler? Större lokaler? Mark?

Det finns ledig industrimark i industriparken alldeles nordost om tätorten Hörby.

Vi kan uppfylla de flesta önskemål, möjligheterna är både stora och generösa när det gäller företagsetableringar i Hörby.

 

 

Kontakta oss
Näringslivschef

Karin Kroon Gunnarsson
Telefon: 0415-37 82 63
E-post: karin.kroongunnarsson@horby.se

VD Hörby kommuns Industrifastighet AB

Lars Lagö
Telefon: 0415-37 81 40

Fastighetschef

Bengt Brahed
Telefon: 0415-37 83 06

Mark- och exploateringsingenjör

Carin Holst
Telefon: 0415-37 83 09