Företagsregister

Business som är vårt kommunregister över företag kan du söka olika företag och verksamheter i Hörby kommun.

Här kan du som företagare uppdatera dina uppgifter och nya företag kan anmäla sig, helt kostnadsfritt,

Vi använder oss av detta register vid utskick av t ex nyhetsbrev m m därför är det viktigt att du som företagare anmäler och uppdaterar dina uppgifter i registret.

 

Länkar
Hörby kommuns företagsregister