Energieffektivisering för företag

Små och medelstora företag i Hörby kommun har möjlighet att få kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen ges till företag, privatpersoner och föreningar och är ett samarbete mellan Hörby, Höör och Sjöbo kommuner.

De företag som förbrukar mer än 500 MWh eller har minst 100 djurenheter har under 2013 och 2014 möjlighet att ansöka om energikartläggningscheck hos Energimyndigheten. Stödet innebär att ett företag kan göra en energikartläggning för upp till 60 000 kr och få halva kostnaden i stöd från Energimyndigheten.

Kontakta energi- och klimatrådgivaren för råd per telefon eller boka en tid för ett besök. Rådgivaren kan svara på frågor om bland annat uppvärmning, energikostnader, transporter och klimat, men utför inte konsultarbeten eller besiktningar.

Kontakt
Klimat- och energirådgivare

Anna-Karin Nilsgart
Telefon: 0733-31 83 03