Djur och lantbruk

Lantbruk och gårdar med djurhållning hanterar ofta produkter och processer som kan ha negativ påverkan på miljön. För att denna miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt finns specifik lagstiftning. Vid kommunens regelbundna inspektioner hos lantbruk och hästgårdar kontrolleras om denna lagstiftning följs.

Det är Miljönämnden som ansvarar för tillsynen över lantbruken inom kommunen. Exempel på områden som kontrolleras är gödselhantering, hantering av kemiska produkter till exempel bekämpningsmedel, cisterner och avfall - både farligt avfall och övrigt avfall.

 

 

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

Miljöinspektör

Åsa Gialitakis
Telefon: 0415-37 83 21