Tillstånds - och anmälningspliktig djurhållning

Stora lantbruk är antingen tillstånds - eller anmälningspliktiga och är så kallade miljöfarliga verksamheter. Nedan följer en tabell med förklaring på vad som är tillståndspliktigt och vad som är anmälningspliktigt.

​Anmälningsplikt C-verksamhet

Anläggning med stadigvarande djurhållning med

mer än 100 djurenheter​

Tillståndsplikt B-verksamhet​

Anläggning med stadigvarande djurhållning med

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,

2. mer än 2000 platser för slaktsvin (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor)

3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor)

4. så många platser för fjäderfä, slaktsvin eller suggor att platserna​ tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter.

Tillståndsplikt B-verksamhet​

Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter.​

 

Mer information om tillstånds – och anmälningspliktig verksamhet finns på sidan för miljöfarlig verksamhet.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

 

Kontakta
Länsstyrelsen i Skåne Län

Länsstyrelsen växel
Telefon Kristianstad: 010-224 10 00
Telefon Malmö: 010-224 10 00
E-post: skane@lansstyrelsen.se