Brandfarlig vara

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara.

Som brandfarliga varor räknas brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser samt vissa särskilt angivna brandfarliga fasta ämnen.
Exempel på brandfarliga varor är dieselolja, bensin, spolarvätska, gasol, acetylen och ammoniumnitrat. Denna typ av ämnen utgör alltid en viss risk och det är därför viktigt att hanteringen sker på ett korrekt sätt.
Behållare för brandfarlig vara kan vara märkta med en orange eller vit etikett med en flamma eller text som anger att produkten är brandfarlig.
Tillstånd och tillsyn för hanteringen av brandfarliga varor hanteras av Räddningstjänsten 
 
 
 
 
Räddningstjänsten

Kontakt angående brandfarlig vara på Räddningstjänsten.

Lars Nilsson.

Telefon: 0415-180 67

E-post: raddningstjansten@horby.se