Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägare ska enligt miljöbalken ha en fungerande egenkontroll. Det finns många fördelar med att organisera sin egenkontroll, inte minst genom att en välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet.Här får du information, tips och material som hjälp i ditt arbete med egenkontroll.

Nedanstående dokument är framtagna i ett regionalt projekt inom Miljösamverkan Skåne, och senare uppdaterade av Bygg & Miljö. Dokumenten kan också fås utskrivna i kompendieform genom Bygg & Miljö. Vill du ha något/några dokument i Word-format för att använda som mallar vid utformning av egna dokument, går det också bra via miljökontoret.

Introduktion till material om egenkontroll [Läs]  (pdf 540 kB)

Egenkontroll för fastighetsägare [Läs]  (pdf 656 kB)

Miljöbalkens krav på egenkontroll [Läs]  - bättre rutiner för din verksamhet, checklista (pdf 550 kB)

Praktisk vägledning [Läs]  (pdf 599 kB)

Riskinventering av fastigheter [Läs]  (pdf 776 kB)

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar [Läs]  (pdf 590 kB)

Exempel på rutin för ventilation och radon [Läs]  (pdf 616 kB)

Att tänka på inför:

Tabell över riktvärden inomhusmiljö [Läs]  (pdf 510 kB)

Informationsblad

Informationsbladen kan användas vid klagomål från hyresgäster, eller som egen faktaläsning. Fler informationsblad inom andra områden finns på sidorna under Inomhusmiljö på ingången Bo & Bygga.
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 10