Försäljning av folköl

För att i butik sälja folköl till konsumenter krävs anmälan till Miljönämnden. En restaurang eller tillfällig verksamhet som säljer och serverar folköl ansöker om tillstånd hos Socialnämnden.  

Anmälan och tillstånd

För att få sälja folköl i butiker krävs att verksamheten är avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel samt att anmälan görs till Miljönämnden. På blankettsidan under Miljö och hälsa hittar du de handlingar som behövs för att anmäla din verksamhet,

Ska du sälja och servera ska du ansöka om tillstånd.

Försäljning av matvaror är ett krav

För att få sälja folköl krävs ett brett blandat livsmedelssortiment. Det innebär att det i verksamheten ska finnas försäljning av ett flertal produktgrupper såsom mejeri, charkvaror, torrvaror, grönsaker, frukt, konserver, djupfrysta matvaror, pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Det räcker alltså inte att en butik lagerhåller någon enstaka matvara.

Vanligt så kallat kiosksortiment såsom glass, konfektyr, snacks, lättdrycker, kaffe, te, kakao, frukt, honung, kex eller liknande, räknas inte som matvaror.

Allmänna regler

  • Den som bedriver detaljhandel med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och svara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljningen. 

  • Försäljning av folköl får inte ske till den som är under 18 år.

  •  Det skall finnas väl synliga skyltar om 18 års gräns både vid försäljningsplatsen av folköl och vid kassan.

Tillsyn

Tillsyn av folköl i detaljhandeln utförs av Miljönämnden och polisen. Övrig tillsyn (exempelvis av serveringstillstånd) av alkohollagen utövas av Socialnämnden i Hörby.

För handläggning av inkommen anmälan och beslut tas en avgift ut. Avgiften är 900 kr vilket motsvarar 1 timmes handläggningstid. Vid tillsynsbesök tas timtaxa ut.

Mer information

Folkhälsomyndighetens hemsida

Alkohollag SFS 2010:1622

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

Hälsoskyddsinspektör

Christoffer Höstgren
Telefon: 0415- 37 82 67