Egenkontroll

Anmälningspliktiga verksamheter omfattas av högre krav på egenkontroll än andra verksamheter.

 Egenkontroll innebär att innehavaren av en hygienlokal kan behöva:

  • skriva ner vem som är ansvarig för de saker i verksamheten som kan påverka människors hälsa eller miljön

  • skriva ned rutiner för kontroll av saker som har med driften att göra, t ex ventilationsanläggningar

  • regelbundet undersöka riskerna med verksamheten och skriva ned vilka bedömningar som görs. Allt ska dokumenteras.

  • ha en lista på de eventuella kemikalier som hanteras.

Det är tillämpningen av egenkontrollen som är det viktiga, d v s att verksamheten sköts på ett bra sätt.

Mer information om egenkontroll

 

 

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 10